Země a cesty, číslo 148 (3/2020)

SVSC. Miroslav Šnejdar: CESTA DO SEVERNÍ KOREJE
Před léty jsem začal „sbírat“ města s milionem obyvatel. Chodil jsem do Panské ulice v Praze, kde bylo středisko informací OSN, fotil si z Demografických ročenek OSN seznamy měst a počet jejich obyvatel. Když mi už scházela jen města Dálného východu a Číny, podnikl jsem v roce 1993 velkou východní cestu, při které jsem chtěl navštívit ta chybějící. Podle seznamu OSN jich už bylo 279 a dalších 99 vytvářelo milionové aglomerace, tedy celkem 378 velkoměst. Musel jsem počtvrté do Číny a do obou Korejí. Ne letadlem, ale vlakem, busy či lodí. S vízem do Číny i Jižní Koreje nebyly potíže, jen u Severních Korejců v Praze se divili; prý koho tam mám, za kým a proč tam jedu, několik let tam žádný turista sám nejel, jen oficiální delegace, odboráři apod. ---
Celý článek

VSC. Martin Javorský: NAMIBIE, ZEMĚ UNIKÁTŮ
Namibie je známá jako pustá pouštní země ležící v jihozápadním cípu Afriky. Díky studenému Benguelskému proudu panují u pobřeží na africké poměry příjemně chladné teploty a dokonce i chladné mlhy. Bohužel tento proud zamezuje pronikání srážek do vnitrozemí, a tak na většině území se nachází nemilosrdná poušť. Proto o tuto oblast kolonizátoři projevovali jen vlažný zájem a „zbyla“ na Německo. Němci ji ovládali v letech 1884-1915, pak byla mandátním územím Jižní Afriky a nezávislá je od roku 1990. Současná Namibie stojí stále ještě stranou hlavních turistických proudů, nicméně je plná (nejen) geografických unikátů. Většinu země sice pokrývají pouště Namib a Kalahari, ale ten, kdo by čekal jen samou pustinu, bude příjemně překvapen rozmanitostí krajiny. ---

SC. Petr Dostál: ČTYŘI DNY V NEPÁLU
Před několika lety jsem začal spolupracovat s profesorem Jha z univerzity v Káthmándú v Nepálu. Navštívil mne na mém pracovišti a projevil přání, abych měl na zmíněné univerzitě přednášky na téma umělé inteligence v ekonomice a založil tam tak tuto disciplínu. Dostal jsem pozvání a s dvěma kolegy z fakulty jsme se vydali na cestu do Káthmándú. Bohužel přímý let z Vídně neexistoval, tak jsme využili mezipřistání v Dubaji. Let se tím prodloužil, pětihodinové čekání jsme pro návštěvu Dubaje využít nemohli, ale prohlídka letiště byla velkým zážitkem. Od velkých klimatizovaných hal, po jezdící vlaky bez personálu spojující terminály. Protože nástup do letadla byl venkovním prostorem po klasických schodech, zažili jsme, co to je vedro a jemný písek. ---

VSC. Jan Hájek: HRADY NA BEROUNCE
Berounku, řeku oblíbenou vodáky i pěšími turisty, vznikající v Plzni soutokem Mže, Radbuzy, Úhlavy a Úslavy, lemují na vysokých skaliskách hrady. Některé jsou již dlouhou dobu rozvalené, ale i tak zůstávají krajinnými zajímavostmi. Tvoří malebnou kulisu nad řekou. Prvním hradem pod Plzní je Věžka u obce Druztová. Zřícenina gotického hradu pochází ze 14. století. K vidění jsou nevelké zídky, tesané schodiště a gotická branka. Hrad Libštejn se nachází 2 km jižně od městyse Liblína na pravém břehu řeky. Hrad v minulosti patříval Kolovratům. V současnosti z něho zbyla jen vysoká věž. Husité ho několikrát dobývali, ale marně. ---

Miroslav Khol: PETROGLYFY U BELOMORSKA V RUSKU
Lidé již od pravěkých dob měli touhu trvale zachytit své pocity, okolní flóru a faunu či lidskou podobu nebo činnost člověka v boji za každodenním přežitím. Nelze při této úvaze nevzpomenout na výzdobu jeskyně u španělské Altamiry nebo u francouzského Lascaux; kdo by neznal naši Věstonickou Venuši či hlavu keltského heroa od Mšeckých Žehrovic. A to připomínám jen ty pro mě nejlegendárnější nálezy. Jaký byl smysl tvorby pravěkých lidí či z doby prvobytně pospolné se můžeme dnes pouze domýšlet. Věřím však, že autorům nešlo o nějaké osobní zviditelnění, ale spíše o projev trvalé sounáležitosti člověka s přírodou, jeho obdivu či strachu ze zvířat, ale i pocit nabytého sebevědomí při překonání smrtícího nebezpečí. ---

-b-: PROBLÉMY SOUDRŽNOSTI FEDERACÍ
Federativní uspořádání není jednoduchá státní forma. Klade poměrně značné nároky na dodržování „pravidel hry“ všech zúčastněných: federálního centra i členských států (subjektů) federace. V podmínkách politické demokracie fungují federace relativně bezproblémově obvykle tam, kde jsou příslušná pravidla již pevně zažitá předchozími desetiletími či staletími a obyvatelé tvoří jeden národ, jako např. v USA, Švýcarsku (ač se tam hovoří různými jazyky, jde o jeden národ), Austrálii aj. Účinným nástrojem soudržnosti federací je obecně totalitní režim, zmrazující nacionální pnutí. To byl případ více než 70 let existujícího Sovětského svazu, 45 let existující socialistické Jugoslávie, přes 20 let trvajícího federativního Československa. Ani jedna z těchto federací v posttotalitním období nepřežila déle než tři roky. ---

Z 60 let starých zeměpisných časopisů
F. Komurka: PROJEKT MOHOLE
Střed Země je 6372 km hluboko, takže nejhlubší dosud provedený vrt v západním Texasu do hloubky 7625 m znamená průzkum nepatrné části zemské kůry. Jelikož Země váží 5,98 sextilionů tun, vychází její spe¬cifická váha 5,52. Protože svrchní vrstvy Země, sial a sima, mají váhu jen 2,7, připadá na předpokládané zemské jádro nife váha 12,3, což nelze vysvětlit jeho složením ze železa a niklu, jež mají mnohem nižší váhu, ale spíš obsahem wolframu, platiny a zlata. Podle nejnovější domněnky je jádro Země následkem vysoké teploty a obrovských tlaků tvořeno plasmou. Domněnka o soustřednosti obalů jádra Země, sialu a simy, složených převážně z křemíku, hliníku a hořčíku, mocných 2920 km, byla otřesena názorem de Gayeuxe o plastických diskontinuitách z magmatu, z nichž nejsvrchnější nese pevniny, nořící se do nich jako ledovec do vod oceánu. ---
Lidé a země, 1960, č. 9, str. 405.

MSC. Jan Kříž: JAK JE VE SCARLINU KRÁSNĚ!
Obyvatelé Scarlina, zvaní Scarlinesi, jsou na svou vesničku velice hrdí. Při tom užívají všech triků a nápadů. No posuďte sami: Jednou se zastavil ve Scarlinu bohatý turista z Milána. Jak se poznalo, že je bohatý? O to se staral on, aby se to poznalo. Při pohledu od baru Tentation směrem k Elbě blahoskloně uznal, že „to není tak špatné“. Francesco, který mu ukazoval vísku, začal básnit: „No u nás je tak krásně! Podívejte se ten výhled, to panorama, to v Miláně nemáte! Moře, ostrovy, pobřeží, krajina, lesy, olivové háje! No a ty olivy! No ten olej z nich, to je jen pohádka! A ty vinice, koukejte támhle, ta krása! No a to víno! To není víno, to je elixír! A ten klid! Slyšíte nějaké automobily nebo tramvaje? Kdepak, slyšíte jenom ptáčky. Příroda a vítr! No a ten vzduch.
 ---

A též:
* přehled nové literatury z geografie a příbuzných oborů
* zeměpisná hádanka
* spolkové zprávy


© Zeměpisné a vlastivědné sdružení, z.s.