Země a cesty, číslo 146 (1/2020)

VSC. Martin Javorský: KYPR - ZÁPADNÍ POBŘEŽÍ A HORY
Kypr je již dlouho velmi populární destinací a zejména východní oblast je přelidněná davy převážně britských a ruských turistů. Rozhodli jsme se proto prozkoumat západ Kyperské republiky, kde se kromě pobřežních letovisek nachází i horský masiv Troodos s řadou vesniček, kam dosud turistický ruch doléhá jen málo. Cestu zahajujeme na letišti v Larnace, kde si půjčujeme auto. Šetříme, takže jsme si objednali malé autíčko s manuálním řazením. To skýtá pro řidiče jedinečnou příležitost si kromě změny řidičských stereotypů rovněž procvičit své motorické schopnosti a postupně omezovat čas trávený šátráním po kabině a hledáním řadicí páky u opačné strany sedačky (na Kypru se jezdí vlevo). Jako velmi praktické se nám zdá, že všechna auta z půjčovny mají červenou registrační značku. ---
Celý článek

Jaromír Kolejka: V KRAJI DONSKÝCH KOZÁKŮ
Jižní Rusko je spíše známé vrcholy Kavkazu a teplým Černým mořem, než historickými a kulturními pozoruhodnostmi. Stepní kraje v této části Evropy však měly také bouřlivé dějiny, jak to ostatně vyplývá z neposedného životního způsobu dávných obyvatel – kočovníků. Ostatně i geologická minulost území na pomezí starého kontinentu a mladých moří vedla k opakovaným zvratům – tu ve prospěch souše, tu na stranu vod oceánu Tethys, resp. Parathetys. Mořský průliv, který zde opakovaně vznikal při kolísání hladiny světového oceánu a oscilačních pohybech podloží, spojoval Černé a Azovské moře s Kaspickým a Aralským, právě jako občasná připomínka dávné Tethydy. Proto zbytky tohoto prastarého spojení moří v podobě Kumo-manyčské sníženiny a údolí dolního toku Donu, dnes ovšem vyplněné polosladkou, místy hořkou vodou soustavy jezer a nádrží, slouží geografům k umístění euro-asijského rozhraní právě sem. ---

SVSC. Miroslav Šnejdar: INDICKÝ ÁSÁM A JEHO ŠEST SESTER (2)
Od Šilaungu (Shilong) do Silčáru (Silchar) je 150 km, ale musí se překročit dvě pohoří. Asfaltky brzy skončily a nastala velká kalvárie, jakou jsem ještě nikdy nezažil. Menší výtluky vystřídaly díry a pak i jámy. Několik dní předtím pršelo, cesta byla vyjetá i do stran a předjížděli jsme mnoho odstavených aut. Řidiči si navzájem pomáhali s vytahováním aut z děr. I velká kola náklaďáků někdy v blátě nestačila. Nejhorší dvoukilometrový úsek jsme jeli 2 hodiny. Malá auta měla problém větší; díry byly zalité vodou a neznala se jejich hloubka. Kola našeho mini byla malá a tak zapadli prudce a moje hlava „bušila“ při nárazech na horní obratle. Ještě týdny potom jsem obtížně hýbal hlavou. V Silčáru jsme byli ráno; je to poslední velké ásámské město a odtud se vyjíždí autem do tří států: na jih do Tripury a Mizorámu a na východ do Manipuru. ---

VSC. Michal Červený: S PŘEVADĚČI PŘES DARIÉN GAP
Panamericana je jednou z nejslavnějších a nejdůležitějších silnic na světě. Vede skrz Severní i Jižní Ameriku, od Aljašky až po samý jih Argentiny. Měří skoro třicet tisíc kilometrů a projet v kuse napříč obě Ameriky po této slavné silnici je životním snem mnoha cestovatelů. V jednom jediném prostoru je však tahle silnice přerušená, a to mezi panamským městem Yaviza a kolumbijským městem Turbo. To je pro všechny cestující problém, který zpravidla vyřeší trajektem, který jezdí při pobřeží, nebo to prostě přeletí letadlem. My jsme se však rozhodli udělat pravý opak. Z celé Panamericany projít jen to, co ostatní zavrhují. Projít pěšky právě toto přerušení. Ten prostor se nazývá Taponó de Darién (Dariénský špunt), avšak nejvíc je zažitý anglický název Darién Gap.  ---

VSC. Jan Hájek: BOŽÍ DAR
Město a horské středisko Boží Dar, poprvé osídlené již před 700 lety, se nachází v nadmořské výšce 1028 m n. m. a má 232 stálých obyvatel (2017). Jméno obce je odvozeno od výroku proneseného kolem roku 1546 saským kurfiřtem Johannem Friedrichem, který když mu byla k odpočinku nabídnuta sedačka z jednoho kusu stříbra pronesl památnou větu: „Dieses edle Metall, das ist euer Brot, das ist eine Gabe Gottes“ (tento ušlechtilý kov, to je Váš chléb, to je dar boží). V minulosti bylo okolí městečka důležitým hornickým revírem, dolovalo se od roku 1529 stříbro, později cín a další rudy. K definitivnímu ukončení hornické činnosti došlo v roce 1820. Ve druhé polovině 19. století se stalo jediným výnosnějším zdrojem obživy paličkování krajek.  ---

-b-: CTIHODNÁ REPUBLIKA
Důstojník gardy Velké a generální rady vztyčuje na balkóně obráceném k náměstí bílomodrou vlajku se znakem zobrazujícím tři věže ozdobené pštrosími péry, s korunou jako symbolem svrchovanosti a se stuhou s nápisem LIBERTAS. Zní starobylá melodie státní hymny. Dva nově zvolení kapitáni-regenti právě pronesli formuli přísahy. Je 1. duben (nebo 1. říjen) a republika San Marino má novou šestiměsíční dvojjedinou hlavu státu. Tento akt se na svahu hory Monte Titano koná již více než po tisícípětisté, uvážíme-li, že první kapitáni-regenti nastoupili do svého úřadu v roce 1243. ---

-b-: PILIPINO A FILIPINO
Domorodá jazyková situace na Filipínách je komplikovaná. Z více než sta jazyků má největší rozšíření tagalog, nicméně není srozumitelný 30 až 40 % obyvatelstva. Po vzniku první filipínské republiky (1898) se objevilo hnutí za vytvoření nového celofilipínského jazyka. Ten byl oficiálně vyhlášen v roce 1939 pod názvem pilipino. Protože jeho základem je především tagalog, brzy vznikly a postupně sílily požadavky za rovnoměrnější zastoupení i ostatních domorodých jazyků v systému jednotného národního jazyka. Tyto požadavky byly akceptovány koncem 50. let zahájením prací na tvorbě nového jazyka, nazvaného filipino. ---

A též:
* přehled nové literatury z geografie a příbuzných oborů
* zeměpisná hádanka
* spolkové zprávy


© Zeměpisné a vlastivědné sdružení, z.s.